Background

Servis bioplynových stanic

 

 

Svěřte vaše technologie do rukou odborníků.

Provádíme dodání a servis míchadel, čerpadel, plynových membrán a dalších částí vaši technologie. Navrhneme, dodáme a namontujeme míchací techniku, plynové i krycí membrány, krmné vozyů a techniku separace digestátu.

Za tímto účelem máme oficiální zastoupení pro český trh od společností SUMA, Bauer a FAN a Zeppelin CZ s.r.o.

 

Zabýváme se zejména:

 • Zpracováním úvodních studií bioplynových stanic včetně dokumentací pro územní řízení a stavební povolení.
 • Zpracováním projektových prováděcích dokumentací pro zemědělské a odpadové bioplynové stanice v provedení mokrá a suchá cesta.
 • Zpracováním projektových dokumentací pro provádění průmyslových potrubních rozvodů – plynu, vody atd.
 • Rekonstrukcemi a intenzifikací bioplynových stanic.
 • Prováděním autorských a technických dozorů na stavbách.
 • Prováděním plynových revizí domovních a průmyslových plynovodů.
 • Dodávkami doplňkových ocelových konstrukcí – žebříků, plošin, lávek, míchadlových šachet, vodících sloupů míchadel, závěsů míchadel a jejich ovládání z vně nádrží, kapalinových pojistek atd., pro průmyslové stavby a bioplynové stanice.
 • Dodávkami membránových zastřešení nádrží včetně příslušenství.
 • Dodávkami integrovaných plynojemů do fermentačních nádrží včetně příslušenství ve velikostech dle požadavků zákazníka.
 • Dodávkami samostatných dvou membránových plynojemů, nebo plynových vaků dle požadavků zákazníka.
 • Rekonstrukce mokrých plynojemů a suchých ocelových plynojemů (typ TMS a.s. Pardubice )
 • Dodávkami francouzských rotačních lamelových kompresorů RFL pro míchání nádrží bioplynem, včetně jejich autorizovaného záručního a pozáručního servisu.

 


 

 

Svědomitou údržbou vám dovedeme ušetřit vysoké náklady pri možné havárii.

Servis řešíme bezodkladně a efektivně.

 

 


 

 

Vážení obchodní přátelé a provozovatelé ekologických zařízení

pro čištění odpadních vod, pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů jak z rostlinné, tak živočišné výroby s následným využitím vyrobeného bioplynu.


Servisem a údržbou bioplynových stanic a zařízení se zabýváme od roku 2010 a naši pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti jak s kalovým a plynovým hospodářstvím komunálních čistíren odpadních vod, tak i s výstavbou a zprovozňováním bioplynových stanic. Podílíme se na řadě projektů a rekonstrukcí stávajících bioplynových stanic, rekonstrukcí plynových rozvodů na čistírnách odpadních vod a na rekonstrukci stávajících mokrých plynojemů. Výrobky a dodávky pochází z 90-ti procent z České republiky.

Jsme jediný výrobce membránových plynojemů, plynových vaků a flexi tanků pro skladování např. vyhnilého kalu v České republice. Provádíme servis všech možných typů plynojemů, včetně membránových, kde jsme schopni provést opravy přímo u provozovatele s minimálními nároky na odstávku zařízení.


V rámci provádění projektových prací úzce spolupracujeme s firmami pro zpracování navazujících profesí, jako jsou projektanti stavební části, části elektro, měření a regulace. Spolu s těmito firmami zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci včetně autorizací autorizovanými inženýry.


Vzhledem k tomu, že provádíme plynové revize v plném rozsahu a vlastníme osvědčení a oprávnění pro provádění montáží na plynových zařízeních zajištujeme jak montáže výše uvedených zařízení, tak i jejich servis.